دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 تنيس روي ميز (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 بدمينتون (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 علم تمرين  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 ورزش تخصصي، انفرادي و اجتماعي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 حقوق ورزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 شطرنج  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 بازيهاي پرورشي و بومي - محلي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 نظريات ترتيبي مکاتب فلسفي  3.0 تخصصی  کارشناسی  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش   
 كارآموزي كاوش باستانشناسي دوره پيش از اسلام  8.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 كارآموزي كاوش باستانشناسي دوره اسلامي  8.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 كارورزي  6.0 تخصصی  کارشناسی  محیط زیست ملایر   
 دوره مقدماتي زبان فرانسه  18.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زبان وادبيات فرانسه   
 زبان فرانسه اختصاصي(1)  6.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فرانسه   
 زبان فرانسه اختصاصي (2)  6.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فرانسه   
 تمرين صرف و نحو 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 فقه اللغه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 ادبيات تطبيقي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 نقد ادبي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 تاريخ ادبيات از دوره جاهلي تاپايان د  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 تاريخ ادبيات دوره عباسي اول  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 تاريخ ادبيات دوره عباسي دوم  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 تاريخ ادبيات از سقوط بغداد تادوره معاصر  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 تاريخ ادبيات دوره اندلس  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 تاريخ ادبيات دوره معاصر 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 تاريخ ادبيات دوره معاصر 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 متون نظم و نثر از دوره جاهلي تاپايان د  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 متون نظم و نثر دوره عباسي اول  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 متون نظم و نثر دوره عباسي دوم  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 متون نظم و نثر از سقوط بغداد تا دوره بعد  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 متون نظم و نثر دوره اندلس  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173