دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 متون نظم و نثر معاصر 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 متون نظم و نثر معاصر 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 آزمايشگاه زبان 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 مكالمه 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 آزمايشگاه زبان 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 مكالمه 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 آزمايشگاه زبان 3  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 مكالمه 3  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 ادب سياسي در اسلام  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 (ادب سياسي و ادب متعهد اهل بيت (ع  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 متون حديث  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 نهچ البلاغه (متون)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 روزنامه ها و مجلات عربي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 فن ترجمه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 نامه نگاري و خلاصه نويسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 ترجمه از عربي بفارسي و برعكس  3.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 قرائت متون تفسيري قرآن كريم  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 روش تحقيق و مرجع شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 عروض و قافيه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 متون نظم و نثر عربي در ايران 1 ازآغاز  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 متون نظم و نثر عربي در ايران 2 ازآغاز  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 قرائت متون تفسيري قرآن كريم  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 مباني جامعه شناسي و مفاهيم اساسي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 مباني جامعه شناسي و مفاهيم اساسي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 مباني جمعيت شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 مباني مردم شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 مباني روان شناسي - مفاهيم اساسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 جامعه شناسي جنگ و نيروهاي نظامي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 تاريخ تفكر اجتماعي در اسلام  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 مباني تاريخ اجتماعي در ايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173