دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 كليات فلسفه  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 كليات اقتصاد  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 انسانشناسي در اسلام  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 روانشناسي شخصيت  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 روانشناسي اجتماعي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 مسائل آموزش و پرورش ايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 اقتصاد آموزش و پرورش  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 اصول مديريت آموزشي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 روانشناسي اجتماعي در تعليم و تربيت  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 منطق قديم وجديد (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش   
 روشهاي تحقيق در علوم تربيتي (پيشرفته)  3.0 تخصصی  کارشناسی  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش   
 سمينار در مسائل تربيتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش   
 پايان نامه 4 واحدي  4.0 تخصصی  کارشناسی  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش   
 تعليم و تربيت اسلامي  3.0 تخصصی  کارشناسی  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش   
 فلسفه تاريخ  2.0 تخصصی  کارشناسی  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش   
 نظريات تربيتي ائمه اطهار  2.0 تخصصی  کارشناسی  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش   
 تربيت در نهج البلاغه  3.0 تخصصی  کارشناسی  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش   
 آموزش و پرورش تطبيقي(پيشرفته)  3.0 تخصصی  کارشناسی  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش   
 برنامه ريزي آموزشي  3.0 تخصصی  کارشناسی  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش   
 سير آرا تربيتي غرب  3.0 تخصصی  کارشناسی  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش   
 جامعه شناسي تعليم و تربيت پيشرفته  2.0 تخصصی  کارشناسی  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش   
 حقوق جزاي اختصاصي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق جزاي اختصاصي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق جزاي اختصاصي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق جزاي اختصاصي 3  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 قواعد فقه 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 قواعد فقه 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق تطبيقي  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 ادله اثبات دعوي  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق كار  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173