دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 پزشكي قانوني  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 دادرسهاي اختصاصي كيفري  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 تاريخ حقوق  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 مالكيت معنوي  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 فلسفه حقوق  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 كارآموزي قضايي (عملي)  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 جامعه شناسي حقوق  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 رويه قضايي  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق و كامپيوتر  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق قضايي  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق ارتباطات  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 آمار  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 بزهكاري اطفال 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 بزهكاري اطفال 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 پليس علمي  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 آئين دادرسي مدني 3  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 كيفرشناسي  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق دريايي  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق هوائي  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 اصول روابط بين الملل  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 آيات الاحكام  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق ثبت  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق بيمه  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق بانكي  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 اصطلاحات حقوقي به زبان عربي  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 تامين اجتماعي  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق بشر در اسلام  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 احوال شخصيت در فقه عامه  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 داوري بين المللي  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 خواندن ودرک مفاهيم 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173