دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 خواندن و درك مفاهيم 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 خواندن و درك مفاهيم 3  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 دستور و نگارش 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 دستور و نگارش 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 نگارش پيشرفته  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 گفت و شنود 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 گفت و شنود 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 مكالمه موضوعي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 آواشناسي انگليسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 كليات زبانشناسي 1 (به زبان انگليسي)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 كليات زبانشناسي 2 (به زبان انگليسي)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 درآمدي بر ادبيات 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 درآمدي بر ادبيات 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 فنون يادگيري زبان  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 اصول و روش ترجمه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 نمونه هاي نثر ساده (انگليسي)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 نمونه هاي شعر ساده (انگليسي)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 ترجمه متون ساده  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 كاربرد اصطلاحات و تغييرات زبان در ترجمه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 اصول و روش تحقيق 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 اصول و روش تحقيق 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 بيان شفاهي داستان 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 بيان شفاهي داستان 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 نامه نگاري  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 روش تدريس زبان خارجي  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 آزمون سازي زبان  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 مقاله نويسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 بررسي آثار ترجمه شده اسلامي (1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 خواندن متون مطبوعاتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 ساخت زبان فارسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173