دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 آشنائي با ادبيات معاصر ايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 نگارش فارسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 واژه شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 ترجمه پيشرفته 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 ترجمه پيشرفته 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 بررسي آثار ترجمه شده 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 ترجمه متون اقتصادي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 ترجمه متون علوم انساني (جامعه شناسي‏‏، تعليم و تربيت، روانشناس  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 ترجمه متون سياسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 ترجمه مكاتبات و اسناد 1 زبان دوم  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 ترجمه مكاتبات و اسناد 2 زبان دوم  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 ترجمه متون مطبوعاتي 1 زبان دوم  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 ترجمه متون مطبوعاتي 2 زبان دوم  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 ترجمه شفاهي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 ترجمه شفاهي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 ترجمه شفاهي 3  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 ترجمه نو ار و فيلم 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 ترجمه نو ار و فيلم 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 بررسي مقابله اي ساخت جمله 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 بررسي مقابله اي ساخت جمله 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 ترجمه انفرادي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 ترجمه انفرادي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 اصول و مباني نظري ترجمه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 ترجمه متون ادبي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 خواندن متون ساده  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فرانسه   
 مکالمه (1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فرانسه   
 خواندن و درک مفهوم متون ساده  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فرانسه   
 زبانشناسي عمومي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فرانسه   
 ترجمه ساده  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فرانسه   
 گرامر و ديکته (1)  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فرانسه   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173