دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 مکالمه (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فرانسه   
 خواندن متون اسلامي  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فرانسه   
 انشا ساده  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فرانسه   
 آواشناسي فرانسه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فرانسه   
 گرامر و ديکته (2)  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فرانسه   
 واژه شناسي و ترکيبات زبان فرانسه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فرانسه   
 وقايع نگاري  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فرانسه   
 ترجمه متون اسلامي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فرانسه   
 امثال و تعبيرات فرانسه بفارسي و بالعکس  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فرانسه   
 گرامر و ديکته (3)  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فرانسه   
 نامه نگاري فرانسه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فرانسه   
 زبانشناسي فرانسه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فرانسه   
 گرامر و ديکته (4)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فرانسه   
 ترجمه متون گوناگون فرانسه بفارسي و بالعکس  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فرانسه   
 ترجمه متون گوناگون فرانسه به فارسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فرانسه   
 خواندن متون مطبوعاتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فرانسه   
 نگارش پيشرفته  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فرانسه   
 نظري اجمالي بر ادبيات قرن 17 و 18  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فرانسه   
 تفسير متون قرون 17 و 18  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فرانسه   
 سخنراني و مناظره  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فرانسه   
 انواع شعر فرانسه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فرانسه   
 ترجمه متون نظم و نثر  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فرانسه   
 کاوشهاي باستانشناسي  20.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 پايان نامه  6.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 پايان نامه  8.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 پايان نامه 8واحدي  8.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 پايان نامه  8.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 پايان نامه 8 واحدي  8.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 پروژه و پايان نامه  6.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 پيشنياز شيمي معدني پيشرفته  1.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173