دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 پيشنياز شيمي الي پيشرفته  1.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 پيشنياز شيمي فيزيك پيشرفته  1.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 پيشنياز شيمي معدني پيشرفته  1.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 پيشنياز شيمي تجزيه پيشرفته  1.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 پروژه  8.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 پروژه  8.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 پايان نامه 8 واحدي  8.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 پايان نامه 6 واحدي  6.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 پايان نامه 6 واحدي  6.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 مقدمات زبانشناسي  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 آمار و روش تحقيق علمي  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 تاريخچه زبانهاي ايراني  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 آوا شناسي عمومي  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 اصول دستورزبان  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 پايان نامه  6.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 پايان نامه 6 واحدي  6.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 پايان نامه 6 واحدي  6.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 پايان نامه  8.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 پايان نامه 6 واحدي  6.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 پايان نامه 8 واحدي  8.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 پايان نامه 6 واحدي  6.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 پايان نامه  6.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 پايان نامه 6 واحدي  6.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 پايان نامه 6 واحدي  6.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 پايان نامه 6 واحدي  6.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 پايان نامه 6 واحدي  6.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 پايان نامه 6 واحدي  6.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 پايان نامه  6.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 پايان نامه 6 واحدي  6.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 پروژه  8.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173