دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 زبان تخصصي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 مدارهاي الكتريكي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 آز - مدارهاي الكتريكي 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 مدارهاي منطقي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 آز - مدارهاي منطقي  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 رياضي مهندسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 طراحي الگوريتمها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 معماري كامپيوتر  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 آز - معماري كامپيوتر  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 سيستمهاي عامل 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 نظريه زبانها و ماشينها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 ريز پردازنده 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 آز - ريز پردازنده 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 مدارهاي الكترونيكي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 آز - مدارهاي الكترونيكي  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 شبكه هاي كامپيوتري  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 شيوه ارائه مطالب علمي و فني  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 ذخيره و بازيابي اطلاعات  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 هوش مصنوعي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 اصول طراحي كمپايلر  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 مهندسي نرم افزار 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 اصول طراحي پايگاه داده ها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 مهندسي نرم افزار 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 آز - سيستم عامل  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 آز - پايگاه داده ها  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 پروژه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 كار آموزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 روشهاي محاسبات عددي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 نظرية محاسبات  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173