دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 انتخاب پايان نامه 6 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ادامه پايان نامه 6 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 امتحان جامع  0.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 انتخاب پروژه 8واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 ادامه پروژه8واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 انتخاب رساله 25 واحدي دوره دكتري  0.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 ادامه رساله 25 واحدي دروه دكتري  0.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 انتخاب پايان نامه 24 واحدي  0.0 پایه  کارشناسی  خاك شناسي   
 ادامه پايان نامه 24 واحدي  0.0 پایه  کارشناسی  خاك شناسي   
 امتحان جامع  0.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 امتحان جامع  0.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 انتخاب رساله دکتري 24 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ادامه رساله دکتري 24 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كارگاه ماشين ابزار (1)  1.0 عمومی  کارشناسی  مكانيك ماشينهاي كشاورزي   
 مباني مهندسي برق (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مكانيك ماشينهاي كشاورزي   
 آزمايشگاه مباني مهندسي برق (1)  1.0 تخصصی  کارشناسی  مكانيك ماشينهاي كشاورزي   
 طراحي اجزاء (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مكانيك ماشينهاي كشاورزي   
 طراحي اجزاء (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مكانيك ماشينهاي كشاورزي   
 طراحي ماشينهاي كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مكانيك ماشينهاي كشاورزي   
 نقشه كشي صنعتي (1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  مكانيك ماشينهاي كشاورزي   
 نقشه كشي صنعتي (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  مكانيك ماشينهاي كشاورزي   
 ديناميك  4.0 تخصصی  کارشناسی  مكانيك ماشينهاي كشاورزي   
 آز مقاومت مصالح (2)  1.0 تخصصی  کارشناسی  مكانيك ماشينهاي كشاورزي   
 علم مواد  3.0 تخصصی  کارشناسی  مكانيك ماشينهاي كشاورزي   
 فيزيك و مكانيك خاكهاي كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مكانيك ماشينهاي كشاورزي   
 ترموديناميك (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مكانيك ماشينهاي كشاورزي   
 ارتعاشات مكانيكي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مكانيك ماشينهاي كشاورزي   
 آمار مهندسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مكانيك ماشينهاي كشاورزي   
 دامپروري عمومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مكانيك ماشينهاي كشاورزي   
 كارگاه ماشين ابزار (2)  1.0 تخصصی  کارشناسی  مكانيك ماشينهاي كشاورزي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173