دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 مهندسي تجهيزات فرآوري محصولات كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مكانيك ماشينهاي كشاورزي   
 سيستمهاي انتقال توان در ماشينهاي كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مكانيك ماشينهاي كشاورزي   
 مهندسي تعمير و نگهداري  3.0 تخصصی  کارشناسی  مكانيك ماشينهاي كشاورزي   
 خواص فيزيكي و مكانيكي محصولات كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مكانيك ماشينهاي كشاورزي   
 انتقال حرارت  3.0 تخصصی  کارشناسی  مكانيك ماشينهاي كشاورزي   
 محاسبات عددي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مكانيك ماشينهاي كشاورزي   
 روشهاي طراحي مهندسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مكانيك ماشينهاي كشاورزي   
 اندازه گيري و سيستمهاي كنترل  3.0 تخصصی  کارشناسی  مكانيك ماشينهاي كشاورزي   
 ترموديناميك (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مكانيك ماشينهاي كشاورزي   
 آزمايشگاه ترموديناميك  1.0 تخصصی  کارشناسی  مكانيك ماشينهاي كشاورزي   
 مباني مهندسي برق (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مكانيك ماشينهاي كشاورزي   
 برق در كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مكانيك ماشينهاي كشاورزي   
 مساحي و نقشه برداري  2.0 تخصصی  کارشناسی  مكانيك ماشينهاي كشاورزي   
 ميكروبيولوژي عمومي  2.0 پایه  کارشناسی  علوم باغباني   
 فيزيك عمومي  1.0 پایه  کارشناسی  علوم باغباني   
 بيوشيمي عمومي  3.0 پایه  کارشناسی  علوم باغباني   
 اصول باغباني  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 سبزيكاري عمومي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 سبزيكاري خصوصي  4.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 ميوه هاي مناطق معتدله  4.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 فیزیولوژی بعد از برداشت  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 گلکاری  4.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 ميوه هاي ريز  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 جلسه بحث  1.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 اصلاح و بذرگيري گل و سبزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 فيزيولوژي گياهي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 کارآموزی  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 طراحي باغ و پارك  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 آفات مهم درختان ميوه  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 بيماريهاي مهم درختان ميوه  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173