دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 آفات و بيماريهاي مهم گياهان زينتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 درختان ودرخچه هاي زينتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 چايكاري و تكنو لوژي چاي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 ماشينهاي برداشت محصولات  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 مسئله مخصوص  1.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 رابطه آب وخاك و گياه  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 دامپروري عمومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 طرح وآزمايشات كشاورزي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 اصول ترويج وآموزش كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 ميوههاي گرمسيري و نيمه گرمسيري  4.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 ماشينهاي كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 آشنايي با قوانين وخود اشتغالي وكارآفريني  1.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 اصول اصلاح نباتات باغي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 ميوه هاي ريز  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 پروژه  1.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 گياهان دارويي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 چمن وگياهان پوششي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 مباني كشت بافت گياهي و بيوتكنولوژي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 كاربردكامپيوتر درباغباني  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 محاسبات عددي  2.0 پایه  کارشناسی  آبياري   
 فیزیک 2  3.0 پایه  کارشناسی  آبياري   
 فیزیک 1  3.0 پایه  کارشناسی  آبياري   
 مقاومت مصالح  3.0 پایه  کارشناسی  آبياري   
 رسم فني و نقشه كشي  2.0 پایه  کارشناسی  آبياري   
 ریاضیات 1  3.0 پایه  کارشناسی  آبياري   
 ریاضیات 2  3.0 پایه  کارشناسی  آبياري   
 رياضيات (3)  3.0 پایه  کارشناسی  آبياري   
 فيزيك مكانيك  2.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 زمين شناسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 مكانيك سيالات  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173