دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

سوابق دروس

پاییز سال 1373
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
روابط انساني در سازمانهاي آموزشي3.0محمدرضا اردلان‌

بهار سال 1371
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
زبان خارجه پيش نياز دانشگاه4.0محمدجعفر بني‌اردلان‌

بهار سال 1370
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
زبان خارجه (1)2.0محمدجعفر بني‌اردلان‌
زبان خارجي3.0محمدجعفر بني‌اردلان‌1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16  17