دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 كيفيت آب  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 طراحي سيستم هاي آبياري سطحي  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 طراحي سيستمهاي آبياري تحت فشار  2.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 طراحي سيستم هاي زهكشي  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 طراحي سازه هاي آبي (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 آشنايي با نرم افزارهاي تخصصي  2.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 طراحي شبكه هاي آبرساني  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 سنجش از دور و GIS  2.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 فيزيك خاك  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 طراحي سازه هاي آبي (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 خاكهاي شور و سديمي  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 مهندسی رودخانه  2.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 مهندسي محيط زيست  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 مهندسي آب و فاضلاب  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 ارزيابي سيستمهاي آبياري و زهكشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 متره و برآورد پروژه هاي آبي  2.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 پمپها و ايستگاههاي پمپاژ  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 هيدرولوژي مهندسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 فيزيك پايه 1  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 فيزيك پايه 2  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 محاسبات عددي  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 فيزيك حرارت و آزمايشگاه  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 رياضي عمومي 1  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 رياضي عمومي 2  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 شيمي عمومي  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 فيزيك پايه 2  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 فيزيك مدرن  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 آمارحياتي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 كارگاه عمومي  1.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 محوطه سازی  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173