دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 شبكه هاي كامپبوتري  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 بررسي طراحي سيستم و شناخت  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 مقدمه اي بر مهندسي سيستم و شناخت  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 آز - سازمان كامپيوتر  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 تكنولوژي مواد برقي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 كارگاه الكتروتكنيك و سيم كشي بيمارستان  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 گزارش نويسي فني  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 فيزيك 3  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 آمارحياتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 آزمايشگاه ماشينهاي مخصوص  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 اصول ميكروكامپيوترها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 كنترل صنعتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 ابزار دقيق  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 سيستمهاي کنترل پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 جبر خطي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي برق   
 سيستمهاي كنترل ديجيتال و غير خطي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي برق   
 مباني مهندسي برق  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 آز - مباني مهندسي برق  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 اقتصاد مهندسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 نقشه كشي صنعتي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 نقشه كشي صنعتي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 علم مواد  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 اقتصاد عمومي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 اقتصاد عمومي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 اصول حسابداري و هزينه يابي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 اصول مديريت و تئوري سازمان  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 ارزيابي كار و زمان  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 طرح ريزي واحدهاي صنعتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 برنامه ريزي و كنترل توليد موجوديها 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 كنترل پروژه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173