دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 روشهاي توليد 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 روشهاي توليد 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 تئوري احتمالات و كاربرد آن  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 آمار مهندسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 كارگاه ماشين افزار 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 كارگاه ماشين افزار 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 كارگاه جوش  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 كارگاه ريخته گري ( ذوب و مدل سازي)  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 زبان تخصصي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 پروژه طراحي ايجاد صنايع  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 مهندسي فاكتورهاي انساني  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 برنامه ريزي توليد  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 برنامه ريزي و كنترل توليد موجوديها 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 كاربرد كامپيوتر در مهندسي صنايع  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 برنامه ريزي تعميرات و نگهداري  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 طرح ساختمان و تاسيسات صنعتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 مديريت مالي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 طرح سيستمهاي اطلاعاتي و كنترل مديريت  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 مونتاژ مكانيكي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 سيستمهاي پرداخت حقوق و دستمزد  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 ايمني وبهداشت صنعتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 اندازه گيري دقيق  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 آز - ارزيابي كار و زمان  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 تئوري صف و مدلهاي احتمالي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 برنامه ريزي حمل و نقل  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 پروژه (الف)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 اصول شبيه سازي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 تحليل سيستمها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 مقاومت مصالح  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 استاتيك  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173