دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 تحقيق درعمليات 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 تحقيق درعمليات 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 كنترل كيفيت آماري  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 مديريت كيفيت  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 آناليزتصميم گيري  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 كارآموزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 پروژه (ب)  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 پروژه (ج)  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 پروژه (‌د)  4.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 آمار و احتمالات مهندسي  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي عمران   
 آمار و احتمالات مهندسي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي عمران   
 شناخت زمينه هاي مهندسي عمران  0.0 پایه  کارشناسی  مهندسي عمران   
 متره وبرآورد پروژه  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 نقشه برداري 1و عمليات  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 استاتيك  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 ديناميك  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مكانيك سيالات  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 رسم فني ونقشه كشي ساختمان  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 اصول ومباني معماري و شهرسازي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 طراحي معماري  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تاسيسات مكانيكي و برقي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تاسيسات مكانيكي و برقي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 زمين شناسي مهندسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تكنولوژي بتن وآزمايشگاه  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مكانيك خاك  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 آز- مكانيك خاك  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 هيدروليك  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 آز - هيدروليك  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 هيدورلوژي مهندسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 بناهاي آبي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173