دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 تحليل سازه ها 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 بارگذاري  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 سازه هاي فولادي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 پروژه سازه هاي فولادي  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 سازه هاي بتن آرمه 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 پروژه سازه هاي بتن آرمه  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 نقشه برداري 2 و عمليات  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 پروژه راهسازي  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 روسازي راه  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 اصول مهندسي ترافيك  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 راهسازي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 كارآموزي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 اصول مديريت ساخت  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مصالح ساختماني وآز  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 ماشين آلات ساختماني  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مقاومت مصالح 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 هيدروليك وآزمايشگاه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مهندسي آب وفاضلاب و پروژه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 روشهاي اجرائي ساختمان  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 راهسازي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 روسازي راه  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مهندسي ترابري  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 متره وبرآوردپروژه  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 راه آهن  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 آز- مقاومت مصالح  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مهندسي سيستمها  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 اصول مهندسي زلزله  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 كاربرد كامپيوتر درمهندسي عمران  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 آز - روسازي راه  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 ترموديناميك عمومي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173