دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 آبهاي زيرزميني  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مهندسي محيط زيست  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 اصول مهندسي تصفيه آب وفاضلاب  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 سازه هاي چوبي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 سازه هاي بنايي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 بهينه سازي سازه ها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 ترميم ساختمانها  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مهندسي پي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مهندسي آب و فاضلاب  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 پروژه آب و فاضلاب  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تكنولوژي بتن  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 اقتصاد مهندسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 اصول مهندسي پل  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تحليل سازه ها 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 بارگذاري  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 سازه هاي بتن آرمه 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 سازه هاي فولادي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 روشهاي اجرائي ساختمان  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مقاومت مصالح 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 اصول مهندسي سد  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 آز - مكانيك سيالات 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 فتوگرامتري  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 آزمايشگاه بتن  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 اقتصاد مهندسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تحليل قابليت اعتماد سازه ها  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 اجزا محدود مقدماتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 فاضلاب صنعتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 آلودگي هوا و روش هاي كنترل  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 هيدرولوژي آماري و پروژه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 ماشين هاي آبي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173