دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 مكانيك سيالات 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مكانيك سيالات 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آز _ مكانيك سيالات  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آز - مقاومت مصالح  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 انتقال حرارت 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آز- انتقال حرارت  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ديناميك ماشين  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ارتعاشات مكانيكي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آز- ديناميك و ارتعاشات  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 سيستمهاي اندازه گيري  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 توربوماشين  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آز- ماشينهاي حراتي  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 نيروگاه حرارتي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 حرارت مركزي و تهويه مطبوع 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 انتقال حرارت 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 فيزيك حرارت  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كارآموزي 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي موتورهاي احتراق داخلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ديناميك سيالات محاسباتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آئروديناميك  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي مكانيزمها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ياتاقان و روغنكاري  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مقاومت مصالح 3  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روشهاي طراحي مهندسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 پروژه تخصصي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كارآموزي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كارگاه جوشكاري و ورقكاري  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كارگاه ريخته گري و آهنگري  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي ماشينهاي ابزار و توليد  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كارگاه ماشين ابزار و ابزارسازي  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173