دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 كارگاه اتومكانيك  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كارآموزي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مكانيك مواد مركب  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 سوخت و احتراق  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي مبدلهاي حرارتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 سيستمهاي انتقال آب  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 نيروگاه حرارتي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 توليد بخار  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تاسيسات برق و كنترل نيروگاه  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 توربين گاز و موتورجت  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي سيستمهاي تبريد و سردخانه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 حرارت مركزي و تهويه مطبوع 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آز- تاسيسات حرارتي وبرودتي  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ماشينهاي آبي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 نيروگاههاي آبي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آلودگي محيط زيست  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 فيزيك مدرن  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ياتاقان و روغنكاري  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ديناميك گازها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مديريت صنعتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روشهاي توليد و كارگاه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كنترل اتوماتيك  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آز- ماشينهاي حرارتي  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي اجزاء 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آز- كنترل اتوماتيك  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 موتورهاي احتراق داخلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي ماشينهاي دوار  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي ساختمان شاسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي ساختمان بدنه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 پلاستيسيته عملي و تغييرشكل فلزات  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173