دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 شناخت فلزات صنعتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي ماشين به كمك كامپيوتر  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي ماشينهاي كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي ماشينهاي راهسازي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آز- ماشينهاي حرارتي  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي ماشينهاي سنگين  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 شناسایی آماری الگو  3.0 تخصصی  کارشناسی ارشد  مهندسي کامپيوتر  هوش مصنوعي ورباتيک
 سیستم های فازی  3.0 تخصصی  کارشناسی ارشد  مهندسي کامپيوتر  هوش مصنوعي ورباتيک
 پردازش تصاویر دیجیتال  3.0 تخصصی  کارشناسی ارشد  مهندسي کامپيوتر  هوش مصنوعي ورباتيک
 مدلسازي و تعبير سه بعدي  3.0 تخصصی  کارشناسی ارشد  مهندسي کامپيوتر  هوش مصنوعي
 پردازش زبان طبيعي  3.0 تخصصی  کارشناسی ارشد  مهندسي کامپيوتر  هوش مصنوعي
 امنيت شبكه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 مباحث ويژه در مهندسي كامپيوتر  4.0 تخصصی  کارشناسی ارشد  مهندسي کامپيوتر   
 آز شبكه هاي كامپيوتري  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 نقشه برداری  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 پردازش تكاملي  3.0 تخصصی  کارشناسی ارشد  مهندسي کامپيوتر  هوش مصنوعي
 يادگيري ماشين  3.0 تخصصی  کارشناسی ارشد  مهندسي کامپيوتر  هوش مصنوعي
 خوردگي و اكسيداسيون  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي مواد  خوردگي و حفاظت از مواد
 آلياژهاي غير آهني  2.0 تخصصی اختیاری  کارشناسی  مهندسي مواد   
 خواص فيزيكي مواد1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مواد   
 خواص فيزيكي مواد 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مواد   
 عمليات حرارتي  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي مواد  خوردگي و حفاظت از مواد
 مواد پيشرفته  2.0 تخصصی اختیاری  کارشناسی  مهندسي مواد   
 متالوژي سطوح و پوششها  3.0 تخصصی اختیاری  کارشناسی  مهندسي مواد   
 كانسارهاي آذرين و دگرگوني  3.0 تخصصی  کارشناسی ارشد  زمين شناسي  اقتصادي
 اصول اكتشافات ژئوفيزيكي  3.0 تخصصی  کارشناسی ارشد  زمين شناسي  اقتصادي
 تخمين و ارزيابي ذخاير معدني  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی ارشد  زمين شناسي  اقتصادي
 اصول مينرالوگرافي  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی ارشد  زمين شناسي  اقتصادي
 روش هاي تجزيه نمونه هاي معدني نظري  2.0 تخصصی  کارشناسی ارشد  زمين شناسي  اقتصادي
 زمين شناسي تحت الارضي  3.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی ارشد  زمين شناسي  اقتصادي


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173