دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 اصول اكتشافات ژئوشيميايي  3.0 تخصصی الزامی  کارشناسی ارشد  زمين شناسي  اقتصادي
 اجراي پروژه هاي اكتشافي  2.0 تخصصی  کارشناسی ارشد  زمين شناسي  اقتصادي
 ژئوشيمي كانسارهاي گرمابي  2.0 تخصصی  کارشناسی ارشد  زمين شناسي  اقتصادي
 روش هاي تجزيه نمونه هاي معدني عملي  1.0 تخصصی  کارشناسی ارشد  زمين شناسي  اقتصادي
 روش هاي غير ميكروسكوپي شناسايي كاني ها  1.0 تخصصی  کارشناسی ارشد  زمين شناسي  اقتصادي
 ذخاير معدني و منشا آنها  3.0 تخصصی الزامی  کارشناسی ارشد  زمين شناسي  اقتصادي
 كاني ها و سنگ هاي صنعتي  2.0 تخصصی الزامی  کارشناسی ارشد  زمين شناسي  اقتصادي
 كانسارهاي رسوبي  2.0 تخصصی الزامی  کارشناسی ارشد  زمين شناسي  اقتصادي
 زمين شناسي ايزوتوپ ها  2.0 تخصصی اختیاری  کارشناسی ارشد  زمين شناسي  اقتصادي
 تهيه نقشه هاي زمين شناسي معدن  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی ارشد  زمين شناسي  اقتصادي
 پايان نامه  6.0 تخصصی الزامی  کارشناسی ارشد  زمين شناسي  اقتصادي
 امنیت شبکه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر  نرم افزار
 اصول سیستم های اطلاعات مکانی  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي شهرسازي   
 مبانی GIS در مهندسی عمران  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 کاربرد نقشه برداری در شهرسازی  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي شهرسازي   
 پويشگرهاي ليزري پيشرفته، پردازش و كاربردها  3.0 تخصصی اختیاری  کارشناسی ارشد  مهندسي عمران  سنجش از دور
 كاربردهاي سنجش از دور در مديريت بلاياي طبيعي  3.0 تخصصی اختیاری  کارشناسی ارشد  مهندسي عمران  سنجش از دور
 كاربرد RS و GIS در مهندسي عمران و آزمايشگاه  3.0 تخصصی  کارشناسی ارشد  مهندسي عمران  سازه هاي هيدروليكي


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173