دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 كارگاه طراحي پايه 1  3.0 پایه  کارشناسی  باستانشناسي   
 آشنائي با هنرهاي سنتي ايران  2.0 پایه  کارشناسی  باستانشناسي   
 آشنائي با حفاظت و مرمت آثار و روشهاي آن  2.0 پایه  کارشناسی  باستانشناسي   
 نقشه برداري  3.0 پایه  کارشناسی  باستانشناسي   
 تاريخ عمومي ايران  2.0 پایه  کارشناسی  باستانشناسي   
 هندسه مناظر و مزايا  2.0 پایه  کارشناسی  باستانشناسي   
 آشنائي با هنر و تمدن فرهنگهاي همجوار  2.0 پایه  کارشناسی  باستانشناسي   
 طراحي و ترسيم سفال و مدارك باستان شناسي  1.0 پایه  کارشناسی  باستانشناسي   
 ترسيم فني باستان شناسي  2.0 پایه  کارشناسی  باستانشناسي   
 نقشه برداري باستان شناسي  2.0 پایه  کارشناسی  باستانشناسي   
 آشنائي با باستانشناسي وآثارتاريخي پيش از اسلام ايران 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 سفال دوره پيش از اسلام ايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 آشنائي با باستانشناسي2 (آثارتاريخي دوره اسلامي ايران)  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 مهر و سكه  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 هنر و تمدن اسلامي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 كارآموزي كاوش باستانشناسي دوره پيش از اسلام  5.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 كارآموزي كاوش باستانشناسي دوره اسلامي  5.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 مباني جامعه شناسي  2.0 پایه  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 مباني روانشناسي  2.0 پایه  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 رياضيات پايه و مقدمات آمار  3.0 پایه  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 آشنائي با کامپيوتر و کاربرد آن  2.0 پایه  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 تاريخ ادبيات جهان  2.0 پایه  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 مباني اطلاع رساني  2.0 تخصصی  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 شيوه هاي يادگيري و مطالعه  2.0 تخصصی  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 کتابخانه و کتابداري  3.0 تخصصی  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 آشنائي با نرم افزارهاي کتابخانه اي و اطلاع رساني  3.0 تخصصی  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 ماشين نويسي و حروفچيني رايانه اي فارسي لاتين  2.0 تخصصی  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 آشنائي با چاپ و نشر  2.0 تخصصی  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 زبان تخصصي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 اصول و مباني مديريت كتابخانه  3.0 تخصصی  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173