دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 زمين شناسي فيزيكي (نظري)  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي فيزيكي(عملي)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 بلورشناسي هندسي(نظري)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 بلورشناسي هندسي (عملي)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 بلورشناسي نوري(نظري)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 بلورشناسي نوري(عملي)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 كاني شناسي(نظري)  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 كاني شناسي(عملي)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 رسوب شناسي(نظري)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 رسوب شناسي(عملي)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 سنگ شناسي رسوبي(نظري)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 سنگ شناسي رسوبي(عملي)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 سنگ شناسي آذرين(نظري)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 سنگ شناسي آذرين(عملي)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 سنگ شناسي دگرگوني(نظري)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 سنگ شناسي دگرگوني(عملي)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ديرينه شناسي 1 (ماكروفسيل ) نظري  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ديرينه شناسي 1 (ماكروفسيل) عملي  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ديرينه شناسي 2 (ميكروفسيل). (نظري)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ديرينه شناسي 2 (ميكروفسيل) (عملي)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي ساختماني(نظري)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي ساختماني (عملي)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 فتوژئولوژي(نظري)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 فتوژئولوژي (عملي)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 نقشه برداري (نظرى)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 نقشه برداري (عملي)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي اقتصادي (نظري)  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي اقتصادي (عملي)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 مينرالوگرافي (نظري)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 مينرالوگرافي (عملي)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173