دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

اساتید دانشگاه

 دکتر محمدرضا پژوهي الموتی
 
 Mr.pajohi@basu.ac.ir

 دکتر مريم پورجمشيدي
 
 maryamporjamshidi@gmail.com

  دکتر بشير پوروقار
 
  bashirpourvaghar@yahoo.com

  خسرو پيري‌
 http://www.drpiri.ir
 khpiri@gmail.com

  محمد پيله‌ور
 
 

 دکتر عبدالحمید پیله ور
 www.pilevar.com
 hamid [at] pilevar [dot] com

 دکتر حسینعلی تركماني‌
 
 htorkamany@gmail.com

  اشرف‌ تركيان‌
 
 

 دکتر حسين‌ ترابزاده ‌خراساني‌
 http://profs.basu.ac.ir/torabzadeh/
 torabzadeh@basu.ac.ir

  مهشید تشکری
 
 m.tashakori@basu.ac.ir

 دکتر محمود تعجبي
 
 MTAAJOBI@GMAIL.COM

  محمدحسين‌ توكلي‌
 
 mht@basu.ac.ir

  مجتبي‌ جابري‌ معز
 
 

  فرهاد جعفرپور همداني‌
 
 

  داود جعفري‌ سرشت‌
 
 d_jafari@basu.ac.ir


1   2   3   4   5  6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31