دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 آزمايشگاه شيمي فيزيك 1  1.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 آزمايشگاه شيمي فيزيك 2  1.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي معدني 1  4.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي آلي 2  4.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 آزمايشگاه شيمي معدني 1  1.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 آزمايشگاه شيمي معدني 2  1.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي فيزيك 2  4.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي معدني 2  4.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 كاربرد طيف سنجي در شيمي آلي  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 جداسازي و شناسايي تركيبات آلي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 كارگاه  1.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 گرافيك و نقشه خواني  1.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي آلي 3  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 روش استفاده از متون علمي شيمي  1.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 فلسفه علم  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 تاريخ علم  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي و اجتماع  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي فيزيك 3  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 انتقال حرارت 2  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 روش تجزيه مقادير بسيار كم  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي صنعتي 2  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي تجزيه دستگاهي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي آلي 2  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي فيزيك 2  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي آلي 1  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي فيزيك 1  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي معدني 1  3.0 تخصصی اختیاری  کارشناسی  شيمي   
 طيف سنجي مولكولي  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 صنايع شيمي معدني  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
  اصول صنايع شيميايي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173