دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

گروههای آموزشی

دانشکده فني و منابع طبیعی تويسركان
گروه رشته گرایش اساتید گروه دروس گروه
 مهندسي صنايع     اساتید دروس
 مهندسی فناوری اطلاعات     اساتید دروس
 مهندسی صنایع غذایی     اساتید دروس

دانشکده فني كبودراهنگ
گروه رشته گرایش اساتید گروه دروس گروه
 مهندسي عمران     اساتید دروس
 مهندسي شهرسازي     اساتید دروس

دانشکده مديريت و حسابداري رزن
گروه رشته گرایش اساتید گروه دروس گروه
 حسابداري     اساتید دروس
 مدیریت     اساتید دروس

دانشکده صنایع غذایی بهار
گروه رشته گرایش اساتید گروه دروس گروه
 علوم و صنایع غذایی     اساتید دروس

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه رشته گرایش اساتید گروه دروس گروه
 تربیت بدنی و علوم ورزشی     اساتید دروس

1  2