دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 اصول محاسبات شيمي صنعتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي صنعتي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي صنعتي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 آزمايشگاه شيمي صنعتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 اصول تصفيه آب و پسابهاي صنعتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 خوردگي فلزات  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 بررسي واكنشهاي شيميايي در صنعت  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 كارآموزي تابستاني و گزارش نويسي و  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 الكتروشيمي صنعتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 تجزيه نمونه هاي حقيقي معدني  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 اصول بيوشيمي  4.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي و تكنولوژي گداز و استخراج فلزات  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي سطح و حالت جامد  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 كاربرد الكترونيك در شيمي  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي و تكنولوژي مواد غذايي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي و تكنولوژي پليمر  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 خواص و كاربرد پليمرهاي طبيعي  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي و تكنولوژي نفت  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي مواد (سيمان ، شيشه...)  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي و تكنولوژي رنگ  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 الكتروشيمي صنعتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي و تكنولوژي چرم  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 جداسازي وشناسائي موادآلي  1.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 اقتصاد صنعتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 مباحث نوين در شيمي آلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 جداسازي و شناسايي تركيبات آلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 تمرين پژوهش  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 آزمايشگاه جداسازي وشناسائي مواد آلي  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 تجزيه نمونه هاي حقيقي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 نظريه گروه در شيمي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173