دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 فيزيك پايه 1  4.0 پایه  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك پايه 2  4.0 پایه  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه فيزيك پايه 1  1.0 پایه  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه فيزيك پايه 2  1.0 پایه  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك پايه 3  4.0 پایه  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه فيزيك پايه 3  1.0 پایه  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك جديد1  4.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه فيزيک جديد  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 مكانيك تحليلي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 مكانيك تحليلي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 ترموديناميك ومكانيك آماري  4.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 رياضي فيزيك 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 رياضي فيزيك 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 الكترومغناطيس1  4.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 الكترومغناطيس 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 مكانيك كوانتمي 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 مكانيك كوانتمي 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 اپتيك  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه اپتيك  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 الكترونيك 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه الكترونيك 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك حالت جامد1  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك هسته اي 1و آزمايشگاه  4.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 ذرات بنيادي مقدماتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك پلاسما  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 اختر فيزيك  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 مكانيك سيالات  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 ليزر  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 مكانيك آماري  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 كاربردكامپيوتردرفيزيك  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173