دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

سوابق دروس

بهار سال 1393
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
روشهاي پيشرفته آماري3.0پويا زماني
شيمي تجزيه 22.0داود نعمت‌الهي‌
الكتروشيمي پيشرفته3.0داود نعمت‌الهي‌
بررسي مكانيسم واكنشهاي الكترو شيمي3.0داود نعمت‌الهي‌
تغذيه دام 32.0داريوش عليپور
اصلاح نباتات در باغباني3.0احمد ارشادي
كاربرد بيوتكنولوژي در باغباني3.0احمد ارشادي
ميوه هاي مناطق معتدله4.0احمد ارشادي
ميوههاي گرمسيري و نيمه گرمسيري4.0احمد ارشادي
ميوه هاي خشك تكميلي2.0احمد ارشادي
روشهاي آماري در علوم تربيتي2.0اکبر مومنی راد
مبانی کامپیوتر3.0اکبر مومنی راد
آناليز مودال در سيستمهاي مكانيكي3.0عليرضا شوشتري
فلسفه آموزش و پرورش3.0منصور خوشخوئي‌ (بازنشسته)
كليات فلسفه2.0منصور خوشخوئي‌ (بازنشسته)
كليات فلسفه2.0منصور خوشخوئي‌ (بازنشسته)
پژوهشهاي عملي (انفرادي) در روانشناسي عمومي4.0مصيب يارمحمدي و اصل
روانشناسي رشد (1)3.0مصيب يارمحمدي و اصل
روانشناسي اجتماعي كاربردي 2.0مصيب يارمحمدي و اصل
آسيب شناسي رواني 23.0مصيب يارمحمدي و اصل
روانشناسي فيزيولوژيك3.0مصيب يارمحمدي و اصل
سمينار در مسائل روان شناسي عمومي2.0مصيب يارمحمدي و اصل
اعتياد (سبب شناسي و درمان آن)2.0مصيب يارمحمدي و اصل
روانشناسي رشد(2)3.0مصيب يارمحمدي و اصل
آسيب شناسي رواني 1 (روانشناسي مرضي)3.0مصيب يارمحمدي و اصل
دینامیک3.0علي‌ علوي‌ نيا
دینامیک3.0علي‌ علوي‌ نيا
آمار و احتمال 24.0رحیم محمودوند
پروژه بامطالعه انفرادي3.0رحیم محمودوند
آماررياضي 14.0رحیم محمودوند
طرح وتجزيه آزمايشهاي 13.0رحیم محمودوند
مقاومت مصالح 21.0غلامحسین مجذوبی
روش اجزاء محدود 13.0غلامحسین مجذوبی
سيستمهاي صف3.0اميرسامان خيرخواه قه
تامين اجتماعي1.0احمد رضوانی مفرد

تابستان سال 1392
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
كارآموزي2.0ميثم ربيعي

پاییز سال 1392
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
طرح وآزمايشات كشاورزي 13.0حسن‌ باب‌الحوائجي‌
زراعت حبوبات و گياهان منطقه اي2.0حسن‌ باب‌الحوائجي‌
عمليات كشاورزي3.0حسن‌ باب‌الحوائجي‌
شيمي فيزيك 13.0اميرعباس‌ رفعتي‌
مبانی کامپیوتر3.0اسماعيل بلالي
مكانيك خاك3.0حسين‌ بانژاد
اقتصاد توسعه3.0ابوالفضل شاه آبادي
تجارت بين الملل3.0ابوالفضل شاه آبادي
اقتصادكلان 24.0ابوالفضل شاه آبادي
موضوعات انتخابي در اقتصاد 31.0ابوالفضل شاه آبادي
پایگاه داده ها1.0يونس‌ سيفي‌
اصول بهداشت دام3.0علی صادقی نسب
سيگنالها و سيستمها3.0مهدي عباسي
تجزيه و تحليل سيستمها3.0مهدي عباسي
امنيت شبكه3.0مهدي عباسي
جامعه شناسي توسعه2.0اسداله‌ نقدي‌
اصول تكنيكهاي تهيه نمونه هاي تشريحي1.0سيدمسعود ذوالحواريه‌
كالبدشناسي دام3.0سيدمسعود ذوالحواريه‌
بيماريهاي طيور1.0سيدمسعود ذوالحواريه‌
آناتومي و بافت شناسي2.0سيدمسعود ذوالحواريه‌
شيمي عمومي (پيش دانشگاهي)3.0اميرعباس‌ رفعتي‌
ماشينهاي كشاورزي4.0حسنا محمدي منور
اوستا 1 ونديداد2.0آرمان بختياري
فارسي ميانه ترفاني (1)2.0آرمان بختياري
زبان سغدي2.0آرمان بختياري
اوستا 3 يشتها (2)2.0آرمان بختياري
پهلوي اشكاني ترفاني2.0آرمان بختياري
برنامه ريزي پويا3.0جواد بهناميان1   2   3  4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17