دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 زبان تخصصي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 مجموعه سازي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 مجموعه سازي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 فهرست نويسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 رده بندي ديويي  3.0 تخصصی  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 مرجع شناسي عمومي فارسي عربي  2.0 تخصصی  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 مرجع شناسي عمومي لاتين  2.0 تخصصی  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 مواد و خدمات کتابخانه اي براي کودکان و نوجوانان  2.0 تخصصی  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 مواد و خدمات کتابخانه اي براي بزرگسالان نوسواد  2.0 تخصصی  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 مواد و تجهيزات ديداري شنيداري (سمعي و بصري)  2.0 تخصصی  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 گزارش نويسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 کار آموزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 عرفان عملي اسلام  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 رياضيات 1  3.0 پایه  کارشناسی  آبياري   
 آمار  2.0 پایه  کارشناسی  آبياري   
 خاكشناسي عمومي  3.0 پایه  کارشناسی  آبياري   
 شيمي عمومي  2.0 پایه  کارشناسی  آبياري   
 زراعت عمومي  3.0 پایه  کارشناسی  آبياري   
 اقتصاد كشاورزي و تعاون  2.0 پایه  کارشناسی  آبياري   
 مساحي ونقشه برداري  2.0 پایه  کارشناسی  آبياري   
 شيمي عمومي  3.0 پایه  کارشناسی  آبياري   
 رسم فني1  2.0 پایه  کارشناسی  آبياري   
 فيزيك عمومي  2.0 پایه  کارشناسی  آبياري   
 رياضيات 2  3.0 پایه  کارشناسی  آبياري   
 آفات مهم گياهان زراعي  3.0 پایه  کارشناسی  آبياري   
 بيماريهاي مهم گياهان زراعي  3.0 پایه  کارشناسی  آبياري   
 مقدمات ترويج و آموزش كشاورزي  2.0 پایه  کارشناسی  آبياري   
 باغباني عمومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 هواشناسي و هيدرولوژي مقدماتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 جامعه شناسي روستايي  2.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173