دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 بديع  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 مرجع شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 آئين نگارش و ويرايش 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 آئين نگارش 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نثر3 قسمت 2 چهارمقاله  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 دستورزبان 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 نثر 3 قسمت 1 كليله و دمنه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 عربي پيش دانشگاهي صرف  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 معاني و بيان  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 مباني عرفان و تصوف  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 تاريخ ادبيات 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 تاريخ ادبيات 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 تاريخ ادبيات 3  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 سبك شناسي (نظم و نثر)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 كليات فلسفه اسلامي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 انقلاب اسلامي و زمينه هاي ادبي آن  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 نقد ادبي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 نثر 5 قسمت 1 روز بهان و سهروردي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 نثر 5 قسمت 2 عين القضات  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 ادبيات معاصر نظم و نثر  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نظم 2 قسمت 3 قصيده ناصرخسرو و مسعود  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 قرائت متون عربي قسمت 4 تاريخ ادبيات  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 قرائت متون عربي قسمت 2 نهج البلاغه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 قرائت متون عربي قسمت 3 شعر و نثر قديم  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 تاريخ زبان فارسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نظم 1 قسمت 1 رودكي و منوچهري  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نظم 1 قسمت 2 فرخي و كسائي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نظم 2 قسمت 1 رستم و سهراب  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نظم 2 قسمت 2 رستم و اسفنديار  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نظم 2 قسمت 3 سي قصيده از ناصرخسرو  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173