صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 21935

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

طرح‌هاي پژوهشي  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1383/07/18   
 
عنوان طرح
  [1]   در پروژۀ جرم زدایی جرایم زاید در مجموعه مقررات جزایی ایران
  [2]   توسل به ضمانت اجراهای کیفری در حمایت از حقوق و تکالیف معلمان
  [3]   تقلب نسبت به قانون در تامین اجتماعی
  [4]   تحلیل سیمای جنایی شهر همدان
  [5]   پیشگیری از جرایم و تخلفات پزشکی در همدان