صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 21860

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1389/03/17   


آخرین اخبار دروس در یک ماه اخیر

درس رشته گرایش سال تحصیلی ترم تحصیلی اخبار تمرین ها نمرات
آئين دادرسي كيفري 1حقوقهمه گرایش ها1389بهاراخبارتمرین هانمرات
جرم شناسيحقوقهمه گرایش ها1389بهاراخبارتمرین هانمرات
حقوق جزاي اختصاصي 2حقوقهمه گرایش ها1389بهاراخبارتمرین هانمرات
بزهكاري اطفال 1حقوقهمه گرایش ها1389بهاراخبارتمرین هانمرات
كارتحقيقي 2حقوقهمه گرایش ها1389بهاراخبارتمرین هانمرات