صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 4085

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   کارگاه نقاشي  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 71214
رشته مهندسي مكانيك
گرایش تبديل انرژي
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 2.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد عملی
سال تحصیلی 1396
ترم تحصیلی بهار
توضیحات شیوه نمره دهی بر اساس ارائه پروژه های عملی