صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 10921

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/08/17   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1395/08/17


دکتر رويا کرميان‌
درجهاستاد
گروه آموزشيزيست شناسي
تاریخ تولد1347/06/25
محل تولد شميران
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
R_karamian@basu.ac.ir
karamian.roya@gmail.com
roy_karamian@yahoo.com