صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 27087

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات » كتاب‌ها  
 
عنوان كتاب آفات سبزي و صيفي ایران
زبان كتاب فارسی
نوع كتاب تاليف
نويسندگان محمد خانجانی
وضعيت چاپ منتشر شده
انتشارات اداره انتشارات دانشگاه بوعلی سینا ، سال 1384
شابك 964-6883-83-9
تصويب شده در شوراي دانشگاه بلی
فهرست مطالب فصل اول- آفات گياهان خانواده Solanaceae
(سيب زميني، گوجه فرنگي، بادمجان، فلفل)
2 سوسک برگخوار سيب زميني..................................................................................
14 کرم مفتولي سيب زميني.........................................................................................
21 کرم سفيد ريشه....................................................................................................
25 بيد سيب زميني.....................................................................................................
35 کرم برگخوار سيب زميني (کارادرينا)........................................................................
41 کرم طوقه بر........................................................................................................
46 کرم ميوه گوجه فرنگي...........................................................................................
51
52
56 شب پره صيفي.....................................................................................................
پروانه کله مرده....................................................................................................
پروانه ميوه خوار بادمجان......................................................................................
58 مگس مينوز سبزي و صيفي....................................................................................
61 شته سبز هلو.......................................................................................................
64 شته سيب زميني...................................................................................................
66
69
70
76 زنجرکهاي سيب زميني..........................................................................................
پسيل سيب زميني.................................................................................................
کنه حنايي گوجه فرنگي..........................................................................................
کنه زرد پهن سيب زميني........................................................................................
80
84 کنه تارتن دو لکه اي..............................................................................................
تريپس توتون.......................................................................................................
91 منابع مورد استفاده................................................................................................
107 عکسهاي رنگی......................................................................................................
فصل دوم- آفات گياهان خانواده Alliaceae
(پياز، سير، تره ايراني، تره فرنگي، موسير)
126 کرم سير.............................................................................................................
130 شب پره تره فرنگي................................................................................................
133 مگس جوانه پياز...................................................................................................
138 شته موسير.........................................................................................................
139 تريپس پياز و سير.................................................................................................
142
148
150
151 کنه های پياز........................................................................................................
كنه سبزيجات.......................................................................................................
راب گلخانه اي......................................................................................................
راب خانگي..........................................................................................................
153 منابع مورد استفاده................................................................................................
157 عکسهاي رنگی......................................................................................................
فصل سوم- آفات گياهان خانواده Cucurbitaceae
(هندوانه، خربزه، خيار، طالبي، کدو)
168 عروسک خربزه....................................................................................................
171 کفشدوزک خربزه يا کفشدوزک 12 نقطه ای...............................................................
176
182 سرخرطومی جاليز .............................................................................................
شب پره هاي زمستانه (کرمهاي طوقه بر)..................................................................
185 مگس خربزه .......................................................................................................
190 مگس جاليز..........................................................................................................
196 مگس مينوز سبزي و صيفي....................................................................................
199
207 بال سفيدک پنبه....................................................................................................
مگس سفيد گلخانه.................................................................................................
211 شته جاليز...........................................................................................................
215 ملخ شاخک بلند پيشانی سفيد..................................................................................
218 منابع مورد استفاده................................................................................................
225 عکسهاي رنگی......................................................................................................
فصل چهارم- آفات گياهان خانواده Fabaceae
(لوبيا سبز، نخودفرنگي، باقلا سبز، شنبليله)
235 کرم طوقه بر نخود................................................................................................
236 پروانه لوبيا..........................................................................................................
238 مگس لوبيا... .......................................................................................................
243
244
245
249
251
252
256 مگس مينوز برگ نخود...........................................................................................
سوسک نخود.......................................................................................................
سوسک نخودفرنگي...............................................................................................
سوسک عدس.......................................................................................................
سوسک باقلا........................................................................................................
سوسک لوبيا........................................................................................................
سوسک چهار نقطه اي حبوبات................................................................................
260 شته سياه باقلا....... .............................................................................................
262 شته نخود............................................................................................................
265 تريپس لوبيا.........................................................................................................
265 كنه تارتن دولكه اي............................................................................................. .
268 منابع مورد استفاده................................................................................................
271 عکسهاي رنگی......................................................................................................
فصل پنجم- آفات گياهان خانواده Brassicaceae
(انواع کلم، شلغم، ترب، تربچه، شاهي)
281 سفيده بزرگ كلم...................................................................................................
286 سفيده کوچک كلم..................................................................................................
291 سفيده شلغم.........................................................................................................
293 بيد کلم................................................................................................................
298 كرم ساقه خوار كلم...............................................................................................
301 شب پره كلم.........................................................................................................
304 سوسك برگخوار صيفي.........................................................................................
307
309 کک سياه کلم........................................................................................................
مگس سفيد کلم.....................................................................................................
310 مينوز کلم............................................................................................................
312 شته مومي كلم......................................................................................................
317 راب زرد..............................................................................................................
319 منابع مورد استفاده................................................................................................
323 عکسهاي رنگی......................................................................................................


فصل ششم- آفات گياهان خانواده Apiaceae
(هويج، جعفري، گشنيز، کرفس، رازيانه، شويد)
333
339 آبدزدك...............................................................................................................
سيرسيرک سياه...................................................................................................
341 شته هويج............................................................................................................
344 شته ريشه هويج...................................................................................................
345 شته سبز هلو......................................................................................................
345
345 شته سياه باقلا.....................................................................................................
پسيل هويج..........................................................................................................
346 خرخاکي..............................................................................................................
348 منابع مورد استفاده................................................................................................
351 عکسهاي رنگی......................................................................................................
فصل هفتم- آفات گياهان خانواده Asteraceae
(کاهو، ترخون، کنگر)
357 شب پره هاي زمستانه............................................................................................
358 كرم برگخوار (كارادرينا)........................................................................................
359
362
364 شب پره گاما.............................................................................. .........................
شته کاهو............................................................................................................
شته کنگر فرنگي...................................................................................................
366
368
372 گوشخيزک معمولي...............................................................................................
گوشخيزک اروپايي............................................................................................... ليسکهاي کاهو......................................................................................................
378 منابع مورد استفاده................................................................................................
381 عکسهاي رنگی......................................................................................................
فصل هشتم- آفات ديگر سبزيجات
(باميه، ريواس، اسفناج، چغندر لبويي، نعناع، ريحان، مرزه)
391 كرم پرودنيا.........................................................................................................
394 كرم كارادرينا ......................................................................................................
394
395 كرم طوقه بر........................................................................................................
کرم خاردار پنبه....................................................................................................
400
403
407 كك پنبه و باميه ...................................................................................................
کک چغندر...........................................................................................................
مگس چغندر.........................................................................................................
411 مينوز برگ پنبه و باميه..........................................................................................
412 سن گلخوار يونجه.................................................................................................
419
423 سن سبز يونجه....................................................................................................
سن سبز سبزيجات...............................................................................................
426 عسلك جاليز........................................................................................................
426 شته جاليز...........................................................................................................
426
428
431 شته نعناع............................................................................................................
شته لگومينوز.......................................................................................................
زنجرک...............................................................................................................
431 کنه تارتن دولکه اي...............................................................................................
433 منابع مورد استفاده................................................................................................
437
443
461 عکسهاي رنگی......................................................................................................
جداول ضميمه......................................................................................................
فهرست اسامي و اصطلاحات علمي...........................................................................
توضيحات این کتاب مرجعی برای محققین، کارشناسان، دانشجویان، مروجین، شرکتها و کلینیکهای گیاهپزشکی و تولیدکنندگان می باشد. این کتاب اطلاعات لازم در رابطه با شکل شناسی، زیست شناسی، خسارت، روشهای مختلف کنترل و دشمنان طبیعی آفات موجود در سبزیکاریهای ایران را در بر دارد. علاوه بر داشتن تصاویر ماکروسکوپی سفید و سیاه داخل متن، دارای بیش از 400عکس رنگی نیز می باشد از این جهت راهنمای مناسبی برای کارهای مزرعه و گلخانه می باشد.
فايل