فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   كارگاه جوشكاري و ورقكاري  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 24063048
رشته مهندسي مكانيك
گرایش همه گرایش ها
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 1.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد عملی
شماره گروه 1
سال تحصیلی 1395
ترم تحصیلی پاییز