فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   نقشه كشي صنعتي  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 24013003
رشته مهندسي برق
گرایش همه گرایش ها
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 1.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد عملی
سال تحصیلی 1396
ترم تحصیلی پاییز