فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سوابق تحصیلی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/05/24   مقطع رشته گرایش دانشگاه سال اخذ
کارشناسیمهندسي موادمتالورژي صنعتيصنعتی شریف1369
کارشناسی ارشدمهندسي موادمتالورژي صنعتيصنعتی شریف1375