فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/01/26   
 
 
مقالات ارائه شده در کنفرانس
  [1] ارزیابی غیرمخرب پوششها با روش التراسونیک ، پرویز خانجانزاده ،همايش سمینار پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف ،تاريخ 1369/10/10 تا 1369/10/12 ، واقع در دانشگاه صنعتی شریف
  [2] ارزیابی پوششها از طریق بررسی غیرمخرب هسته ای ، پرویز خانجانزاده ،همايش سمینار پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف ،تاريخ 1369/10/10 تا 1369/10/12 ، واقع در دانشگاه صنعتی شریف
  [3] کاربرد اشعه ایکس در متالوگرافی ، پرویز خانجانزاده ،همايش سمینار پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف ،تاريخ 1373/02/21 تا 1373/02/23 ، واقع در دانشگاه صنعتی شریف
  [4] تاثیر انرژی خطای چیده شدن در خزش ، پرویز خانجانزاده ،همايش سمینار پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف ،تاريخ 1375/03/18 تا 1375/03/21 ، واقع در دانشگاه صنعتی شریف
  [5] اصول کاربرد میکروسکوپ الکترونی در فناوری نانو ، پرویز خانجانزاده ،همايش سمینار هفته پژوهش ،تاريخ 1384/09/21 تا 1384/09/27 ، واقع در دانشگاه بوعلی سینا
  [6] مشکلات تحقیق در ایران ، پرویز خانجانزاده ،همايش سمینار پژوهشی مرکز تحقیقات علمی کشور ،تاريخ 1395/01/21 تا 1395/01/21 ، واقع در مرکز تحقیقات علمی کشور
  [7] تولید کامپوزیت بازمینه فلزی آلومینیم خالص و الیاف کوتاه آلومینا به روش ریخته گری تزریقی ، پرویز خانجانزاده ،همايش سمینار هفته پژوهش ،تاريخ 1395/01/21 تا 1395/01/21 ، واقع در دانشگاه بوعلی سینا
1  
برای مشاهده اطلاعات به صفحه انگلیسی مراجعه نمایید.