فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دوره‌هاي آموزشي 
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/01/26   
 
عنوان دوره ميزبان مكان تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
 آشنايی با روشهای تدريس  وزارت علوم،تحقيقات و فناوری  دانشگاه بوعلی سينا      
 دوره مقدماتی اصول کار با ميکروسکوپهای الکترونی TEM و SEM  ستاد ويژه فناوری نانو  تهران      
 آموزش کاليبراسيون ميکروسکوپ الکترونی عبوری TEM  ستاد ويژه فناوری نانو  دانشگاه صنعتی شريف      
 دوره آموزشی کار با ميکروسکوپ الکترونی جاروبی SEM  پژوهشگاه مواد و انرژی  کرج      
 دوره آموزشی اپراتوری ميکروسکوپ الکترونی جاروبی SEM  ستاد ويژه فناوری نانو  تهران      
 دوره آشنايی با استاندارد 17025  ستاد ويژه فناوری نانو  تهران