صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 10452

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/09/16   


آخرین اخبار دروس در یک ماه اخیر

درس رشته گرایش سال تحصیلی ترم تحصیلی اخبار تمرین ها نمرات
الكتروشيمي صنعتيشيميتجزيه1397بهاراخبارتمرین هانمرات
شيمي عمومي 2شيميهمه گرایش ها1395پاییزاخبارتمرین هانمرات
آزمايشگاه شيمي تجزيه 2شيميتجزيه1395پاییزاخبارتمرین هانمرات
شيمي تجزيهخاك شناسيهمه گرایش ها1395پاییزاخبارتمرین هانمرات
شيمي تجزيه 2شيميهمه گرایش ها1395بهاراخبارتمرین هانمرات
الكتروشيمي صنعتيشيميهمه گرایش ها1395بهاراخبارتمرین هانمرات
آزمايشگاه تجزيه دستگاهيشيميهمه گرایش ها1395بهاراخبارتمرین هانمرات
آزمايشگاه شيمي عمومي 1شيميهمه گرایش ها1395بهاراخبارتمرین هانمرات