صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 10593

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

برنامه هفتگی استاد  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/09/16   
از تاریخ   1394/11/15   تا تاریخ   1395/04/31
از تاریخ   1395/07/01   تا تاریخ   1395/11/15
از تاریخ   1397/07/01   تا تاریخ   1397/11/10
از تاریخ   1394/11/15   تا تاریخ   1395/04/31
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
 جلسه...جلسه... 
دوشنبه
 کلاس...کلاس... 
سه شنبه
آزمایشگاه... 
چهار شنبه
آزمایشگاه... آزمایشگاه... 

از تاریخ   1395/07/01   تا تاریخ   1395/11/15
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
شیمی... جلسه...آزمایشگاه...آزمایشگاه... 
یکشنبه
 آزمایشگاه... 
دوشنبه
شیمی... الکتروشیمی... 
سه شنبه
آزمایشگاه... جلسه... شیمی... 
چهار شنبه
شیمی... 

از تاریخ   1397/07/01   تا تاریخ   1397/11/10
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
آزمایشگاه... آزمایشگاه...گزارش...آزمایشگاه... 
یکشنبه
شیمی...جلسه... 
دوشنبه
آزمایشگاه...آزمایشگاه...میتینگ... الکتروشیمی... 
سه شنبه
 جلسه...جلسه... 
چهار شنبه
آزمایشگاه...جلسه...