صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 19589

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/10/20   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1396/10/20


دکتر سعيد خدابخش‌
درجهدانشیار
گروه آموزشيزمين شناسي
تاریخ تولد1337/07/01
محل تولد تهران
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
skhodabakhsh@yahoo.com
آدرس محل تدریس تلفن
: همدان، دانشگاه بوعلي سينا، گروه زمين شناسي، كدپستي 65178ثابت8253467