صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 10822

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1386/04/24   
 
مقالات چاپ شده در مجله
  [1]سیاستهای اجرای جهانی سازی در اقتصاد ایران ، اکبر خدابخشی و یاسر غلامی ، منتشر شده در « فصل نامه علمی و خبری رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در شبه قاره هن » ، سال 1388 ، شماره شماره بیست ، چاپ Issn0972-5571
  [2]تاثیر آموزش بر اصلاح الگوی مصرف ، محمد جعفری و اکبر خدابخشی ، منتشر شده در « فصل نامه علمی و خبری رایزن علمی ایران در شبه قاره هند » ، سال 1389 ، شماره Issn0973-5571 ، چاپ شماره بیست
1  
 
مقالات ارائه شده در کنفرانس
  [1] هشتمین کنگره علمی دانشجویان ایرانی در هندوستان ، اکبر خدابخشی ،همايش بررسی تاثیرات فناوری و اطلاعات و ارتباطات بر توسعه اقتصادی ،تاريخ 1387/09/17 تا 1386/04/21 ، واقع در هندوستان
  [2] برآورد بازدهی نسبت به مقیاس با روش تحلیل فراگیر داده ها ، اکبر خدابخشی و یاسر غلامی ،همايش چهل و دومین کنفرانس ریاضی ایرا ،تاريخ 1390/06/14 تا 1390/06/17 ، واقع در ایران-رفسنجان
  [3] اولین کنفرانس ملی جهاد اقتصادی ، اکبر خدابخشی ،همايش بررسی زمینه های ساختاری در تحقق جهاد اقتصادی ،تاريخ 1390/12/15 تا 1390/12/15 ، واقع در ایران
1  
برای مشاهده اطلاعات به صفحه انگلیسی مراجعه نمایید.