صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 10823

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1393/10/17   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1393/10/17


دکتر اكبر خدابخشي
درجهاستادیار
گروه آموزشياقتصاد
تاریخ تولد1346/02/01
محل تولد تویسرکان
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
akbarkh2006@gmail.com
آدرس محل کار تلفن
دانشگاه بوعلی سینا، گروه اقتصادثابت00988118292614
دانشگاه بوعلی سینا، گروه اقتصاد