صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/02/08   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1396/02/08


دکتر احمد خرم‌آبادي‌ زاد
درجهدانشیار
گروه آموزشيشيمي
تاریخ تولد1330/07/01
محل تولد خرم آباد
علایق شخصی ادبیات، زبان و زبان شناسی
پست الکترونیکی (E_mail)
khoram@gmail.com