صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/02/17   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1397/05/11


دکتر مجید یوسفی خوشبخت
درجهاستادیار
گروه آموزشيرياضي
تاریخ تولد1361/03/04
محل تولد همدان
علایق شخصی ورزش، مسافرت
پست الکترونیکی (E_mail)
lastname@gmail.com
آدرس محل کار تلفن
ایران- همدان-دانشگاه بوعلی سینا-دانشکده علوم پایه-گروه ریاضیثابت08138380595